W Starostwie Powiatowym w Suwałkach 69 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało stypendia. Przez najbliższe pięć miesięcy każdy z nich otrzyma w sumie 1250 zł.

 stypendia suwalki

stypendia suwalki

s1

s2

stypendia suwalki

stypendia suwalki

stypendia suwalki

Stypendia przyznano:

- Agacie Milewskiej – uczennicy Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie; - Barbarze Aneszko, Paulinie Bogdan, Paulinie Cherubin, Małgorzacie Grygo, Justynie Januszko, Anicie Kowalewskiej, Agnieszce Kowalskiej, Gabrieli Kownackiej, Annie Leśniewskiej, Dominice Łapińskiej, Paulinie Matelak, Marii Popławskiej, Karolinie Puza, Aldonie Sawickiej, Kamili Pauli Siękiewicz, Marii Sobuniewskiej, Milenie Wasilewskiej, Annie Wojtkiewicz, Józefowi Szymelewiczowi, Michałowi Milewskiemu, Hubertowi Jurczyk - uczniom III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach;

- Karolinie Gniedziejko, Magdalenie Kaszubie, Katarzynie Zielińskiej, Katarzynie Butkiewicz, Weronice Baranowskiej, Monice Kolinko, Joannie Ostrowskiej, Joannie Tomaszewskiej, Justynie Dębowskiej, Magdzie Sokołowskiej, Katarzynie Sienkiewicz, Annie Czyżyk, Paulinie Kłoczko, Joannie Zuzelskiej, Wiktorii Kamińskiej, Krzysztofowi Niedziejko, Pawłowi Wasilewskiemu - uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach;

- Ewelinie Orchowskiej i Jakubowi Barszczewskiemu – uczennicom Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach;    

- Aleksandrze Hońko, Darii Buczyńskiej, Patrycji Chaleckiej, Izabeli Szymczyk, Bartoszowi Staśkiewiczowi, Rafałowi Szymczyk – uczennicom Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach;

- Miriam Salamon, Marioli Kruszniewskiej, Oliwii Półtorak, Zofii Antoninie Mackiewicz, Paulinie Kowalewskiej, Marcie Siłkowskiej, Patrycji Tkaczuk, Idze Barbarze Borejszo, Krystianowi Pupel – uczniom VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Akademickim Zespole Szkół przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach;

- Karolinie Bieleckiej, Małgorzacie Makarewicz, Zuzannie Reszczyńskiej, Błażejowi Sowul, Alicji Słowikowskiej, Teresie Ewie Furman, Julii Górskiej, Oldze Kotyńskiej, Patrykowi Lenczewskiemu, Karolowi Bziom, Bartłomiejowi Bogdan - uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach; Paulinie Jurgielewicz – uczennicy Liceum Ogólnokształcącego oraz Annie Dębskiej – uczennicy Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach