Suwalscy policjanci rozpoczęli sezon letni na wodach. Jak co roku mundurowi zadbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Stróże prawa będą pilnować amatorów wodnych szaleństw na specjalnie oznakowanych łodziach motorowych na jeziorach Wigry i Szelment.

- To już kolejny rok funkcjonowania na akwenach policyjnych patroli wodnych. Oddelegowani do tej służby funkcjonariusze, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, już od początku maja do końca sezonu letniego dbać będą o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne - poinformowała Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej policji. - Do funkcjonariuszy będą mogły zwrócić się także osoby, które staną się ofiarami przestępstwa lub wykroczenia - dodała Eliza Sawko.

W tym roku do służby na jeziorach Wigry i Szelment oddelegowani zostali funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Suwalscy policjanci w swojej służbie współpracują z WOPR-em i strażnikami Wigierskiego Parku Narodowego, z którymi przeprowadzać będą działania ukierunkowane m.in. na osoby dokonujące nielegalnego połowu ryb.

Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu mundurowi są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych.

Jednym z zadań patrolujących wody policjantów jest również sprawdzanie trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Najczęściej to alkohol w połączeniu z lekkomyślnością, brawurą oraz lekceważeniem przepisów prawa prowadzi do tragedii na wodzie. Dlatego też suwalscy funkcjonariusze apelują o rozwagę i ostrożność, a także nie łączenie alkoholu z wodnymi kąpielami.

Ponadto policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, prowadzenie statku lub innego obiektu pływającego np. kajaka, czy też roweru wodnego w stanie nietrzeźwości jest wykroczeniem, a jego sprawcę mundurowi mogą ukarać mandatem karnym w wysokości nawet do 500 złotych, przymusowo wysadzą na brzeg, a sprzęt pływający zostanie usunięty z wody i odholowany do przystani na koszt właściciela.