Otrzymali wizy, by rozpocząć pracę w Polsce, a wybrali się na Litwę. Siedmiu obywateli Ukrainy zatrzymali strażnicy graniczni z Rutki-Tartak. W postępowaniu administracyjnym cofnięto im wizy oraz nakazano powrót do ojczyzny.

W poniedziałek funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Rutce-Tartak na terenie gminy Szypliszki zatrzymali do kontroli pojazd marki Renault Trafic, którym podróżowało trzech obywateli Ukrainy. W trakcie sprawdzania dokumentów okazało się, że cudzoziemcy wykorzystali posiadane wizy niezgodnie z celem jaki deklarowali podczas ubiegania się o ich wydanie.

Obywatele Ukrainy pomimo posiadania wiz o pracę i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy wystawionych przez polskiego pracodawcę nie zamierzali podejmować pracy w naszym kraju. Po przyjeździe do Polski nie skontaktowali się z przyszłym pracodawcą, podróżowali dalej na Litwę.

Wobec cudzoziemców w wieku od 24 do 26 lat wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których wydano decyzje o cofnięciu i unieważnieniu wiz oraz zobowiązano mężczyzn do powrotu do ojczyzny w terminie 16 dni oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy.