Już po raz ósmy ruszają w naszym mieście Studenckie Punkty Interwencyjne. Studenci ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa udzielą pomocy bezdomnym, starszym i zagrożonym wychłodzeniem.

Dzisiaj w sali konferencyjnej suwalskiej komendy, odbyło spotkanie, na którym podpisano porozumienia pomiędzy policją a partnerami działań. Od grudnia do marca studenci w asyście policjantów i strażników miejskich będą wizytowali miejsca przebywania osób zagrożonych wyziębieniem m.in. bezdomnych, starszych, nieporadnych życiowo.

Celem podejmowanych działań jest wspieranie osób bezdomnych w trudnym dla nich okresie oraz motywowanie do korzystania z proponowanych form pomocy m.in. z noclegowni i ciepłych posiłków. Studenci pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego będą udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej osobom wymagającym tego rodzaju wsparcia.

Wspólne patrole będą informować potrzebujących o zasadach i formach korzystania z usług placówek pomocowych na terenie miasta. Będą również prowadzone spotkania warsztatowe z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością przebywającymi w Areszcie Śledczym, Oddziale Uzależnień oraz Noclegowni.

Suwalscy policjanci apelują do wszystkich mieszkańców Suwałk i powiatu suwalskiego. - Nie bądźmy obojętni. Każdy sygnał dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo, które narażone są na wyziębienie organizmu, może uratować czyjeś życie – informują suwalscy policjanci.

W działania na rzecz przeciwdziałaniu bezdomności i żebractwu zaangażowały się następujące instytucje: KMP w Suwałkach, Straż Miejska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach.

P1310986

P1310977

P1310988

P1310989

P1310991

P1310992

P1310995