Ponad 59 milionów złotych dofinansowania otrzymało nasze miasto na trzy inwestycje drogowe. Dzięki wsparciu zostanie przebudowana ulica Sejneńska, wybudowana nowa droga od ulicy Utrata do Sejneńskiej wraz z mostem i tunelem pod torami, droga łącząca ulicę Leśna i Utrata oraz ulica Armii Krajowej na odcinku od ulicy Północnej do Pułaskiego. 

Dziś Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o przyznaniu naszemu miastu ponad 59 milionów dofinansowania. Dzięki wsparciu już niedługo ruszą inwestycje drogowe, ponieważ w oczekiwaniu na decyzję zarządu suwalski ratusz ogłosił stosowne przetargi, które można będzie teraz rozstrzygnąć. Prace budowlane zakończą się jesienią 2018 roku. To największe do tej pory inwestycje drogowe w Suwałkach, planowane z tak dużym rozmachem.

O planach z nimi związanych mówił dziś podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Miasto Suwałki wykazywało zawsze dużą aktywność dotycząca pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje. Tym razem pobiliśmy można powiedzieć swego rodzaju rekord. Nie pamiętam by tak duże środki finansowe trafiły do Suwałk z dofinansowania w ramach dostępnych środków Unii Europejskiej - mówił Czesław Renkiewicz

- Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za pozytywną ocenę naszych wniosków oraz przyznanie tych olbrzymich środków finansowych na realizację inwestycji drogowych w Suwałkach - dodał prezydent Suwałk.

Ponad 35 milionów zostanie przeznaczone na przebudowę ulicy Sejneńskiej na odcinku od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta Suwałki. W ramach zadania zostanie także wybudowana nowa droga od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata wraz z budową tunelu pod linią kolejową i mostu na rzece Czarna Hańcza. Dodatkowo zostanie rozbudowana ulica Utrata na odcinku od ulicy Staniszewskiego do ulicy Mereckiego oraz wybudowany odcinek ulicy Staniszewskiego.

Ponad 13 milionów złotych trafi na przebudowę fragmentu ulicy Leśnej od ulicy Krakowskiej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową nowej drogi od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Utrata.

Natomiast pozostałe ponad 10 milionów zostanie przeznaczonych na budowę drogi łączącej ulicę Pułaskiego i Północną. Nowa ulica poprawi komunikację wschodniej części miasta z drogą krajową nr 8 i w przyszłości z węzłem „Suwałki Północ” w ciągu drogi ekspresowej S-61.

Szacunkowa wartość wszystkich trzech inwestycji to 71.388.235,28 złotych. Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono 19.453.196,80 złotych.