Komenda Główna Policji doceniła pomysł suwalskich policjantów. Zapoczątkowany w 2007 konkurs "Policjant, który mi pomógł" już kolejnego roku przeobraził się w ogólnopolską akcję. W niedzielę podczas dziesiątej edycji konkursu pomysłodawczyni Beata Andruczyk otrzymała podziękowania.

Konkurs "Policjant, który mi pomógł" polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, a ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Zrodzona w 2007 roku Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach inicjatywa konkursu "Policjant, który mi pomógł" już kolejnego roku została doceniona przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji i przeobraziła się w ogólnopolską akcję.

W niedzielę (23 lipca) w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podczas centralnych obchodów Święta Policji podziękowano Beacie Andruczyk z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, która była pomysłodawcą konkursu. Przedsięwzięcie to od pierwszej edycji objęte zostało honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się w okresie od 1 czerwca do 31 maja roku następnego, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” w Warszawie. Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje. Laureatów Konkursu wybiera kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP.

Podczas oceny przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Przedsięwzięcie to od pierwszej edycji objęte zostało honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.