Suwalscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pod nazwą „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”.

Policjanci systematycznie prowadzą akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. To wzmożone działania kontrolne, na wybranych odcinkach dróg, zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podczas wczorajszych działań policjanci sprawdzali jak kierujący samochodami zachowują się w rejonach przejść dla pieszych oraz czy piesi i rowerzyści prawidłowo poruszają się po drodze i właściwie przekraczają jezdnię. Niestety nie obyło się bez nieprawidłowości. Mundurowi ujawnili 19 kierowców pojazdów silnikowych, 6 pieszych i jednego rowerzystę, którzy w rejonie przejść dla pieszych popełnili wykroczenia.

Przewinienia pieszych polegały przeważnie na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach niedozwolonych lub niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej. Kierujący natomiast popełniali głównie wykroczenie nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu.