Policjanci realizowali działania pod nazwą „Gimbus”. Głównym celem prowadzonych kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu dowożonych do szkół.

Wczoraj w ramach działań „Gimbus” suwalscy policjanci przeprowadzili kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież do szkoły. W trosce o bezpieczeństwo kierujących i pasażerów mundurowi zwracali uwagę na podstawowe elementy mające wpływ na szczęśliwe dotarcie do celu. W głównej mierze koncentrowali się na sprawdzeniu stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia pojazdów, oznakowaniu oraz stanie trzeźwości kierujących. Policjanci kontrolowali także wymagane dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu oraz zgodność wykonywania przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców.

W ramach działań policjanci skontrolowali 15 gimbusów oraz 31 pojazdów przewożących dzieci. Podczas kontroli nie ujawniono nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego i wyposażenia pojazdów. Wszyscy skontrolowani kierowcy, dowożący dzieci do szkół byli trzeźwi.