15 88039

Otrzymali wizy, by rozpocząć pracę w Polsce, a wybrali się na Litwę. Trzech obywateli Ukrainy zatrzymali strażnicy graniczni. W postępowaniu administracyjnym cofnięto im wizy oraz nakazano powrót do ojczyzny.

W sobotę patrol straży granicznej z placówki w Rutce-Tartak w ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski wylegitymował 3 obywateli Ukrainy. Mężczyźni w wieku 37, 40 i 49 lat podróżowali autobusem rejsowym relacji Tallin – Warszawa.

W trakcie kontroli okazało się, że cudzoziemcy wykorzystali posiadane wizy niezgodnie z celem jaki deklarowali podczas ubiegania się o ich wydanie. Pomimo posiadania wiz o pracę i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy wystawionych przez polskich pracodawców nie zamierzali podejmować pracy w Polsce. Po przyjeździe do naszego kraju nie skontaktowali się z przyszłymi pracodawcami, tylko wyjechali na Litwę. Mężczyźni zostali zatrzymani podczas powrotu z Litwy na Ukrainę.

W związku z powyższym wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których wydano decyzje o cofnięciu i unieważnieniu wiz oraz zobowiązano cudzoziemców do powrotu w terminie 30 dni na Ukrainę, a także wydano zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres od 6 do 12 miesięcy.