Patrol Straży Granicznej do kontroli zatrzymał samochód ciężarowy typu chłodnia zarejestrowany do przewozu śmieci. Auto na polskich tablicach rejestracyjnych wytypowano do kontroli na podstawie analizy przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Służby Celnej.

W przestrzeni ładunkowej samochodu, który przemieszczał się na trasie Budzisko – Suwałki, w trakcie szczegółowej kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 8 obywateli Wietnamu. Mężczyźni w wieku od 17 do 35 lat nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Przez granicę nielegalnie przewiózł ich 44 – letni bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w Estonii. Mężczyzna został zatrzymany za organizowanie przekraczania granicy naszego państwa wbrew przepisom. Obywatele Wietnamu po wykonaniu niezbędnych czynności zostali dziś (21.04.2016 r.) przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Jest to największa w tym roku zatrzymana grupa nielegalnych migrantów przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży.

Granicznej.  W roku 2015 zatrzymano 47 grup (239 osób). Wśród zatrzymanych większość stanowili obywatele Wietnamu (203 osoby). 

fot.: Podlaska Straż Graniczna