Suwalski ratusz przygotował i złożył do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę pasa startowego, który władze miasta chcą wybudować w Suwałkach. Urząd Wojewódzki od dnia wszczęcia procedury będzie miał 65 dni na rozpatrzenie wniosku. Decyzji można spodziewać się w kwietniu tego roku.

- W ostatnich tygodniach prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy pasa startowego w Suwałkach nabrały dość dużego tempa. Kończymy już większość spraw formalnych. Od ogłoszenia przetargu na budowę pasa dzielą nas już tylko tygodnie - informujeCzesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Kolejne kroki, jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie w sprawie przygotowań do rozpoczęcia budowy pasa startowego to sfinalizowanie kwestii udzielenia pomocy finansowej przez jednego z lokalnych przedsiębiorców, który zadeklarował wsparcie w realizacji tej inwestycji.

- Posiadamy też deklarację Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przekazania w 2018 roku środków finansowych na budowę pasa. Dzięki temu naszemu miastu łatwiej będzie sfinansować to ważne zadanie inwestycyjne - dodaje Prezydent Suwałk.

- Poprzez to zadanie zwiększymy atrakcyjność inwestycyjną Suwałk, a co za tym idzie - mam nadzieje powstaną nowe miejsca pracy, zwiększą się dochody podatkowe miasta, poprawi się dostępność komunikacyjna Suwałk. Cieszę się, że z marzeń o realizacji tej inwestycji powoli przechodzimy do meritum, czyli wykonania tego o czym mówimy już od wielu lat - podsumowuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa pasa startowego rozpocznie się jeszcze w 2017 i zakończy rok później, w 2018 roku.