Konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki ogłosiła rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 8 września.

Stanowisko prezesa PWiK może objąć osoba, która posiada wyższe wykształcenie - preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne. Rada nadzorcza wymaga od kandydata co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz zna zagadnienia ekonomiczno-prawne i administracyjne związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Dodatkowo spółka wymaga od kandydata opracowanie koncepcji fukncjonowania, zarządzania oraz rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Kandydaci na stanowisko prezesa PWiK powinni do 8 września złożyć dokumenty w siedzibie firmy.