Dziś zakończyła się procedura naboru na stanowisko Kierownika Biura Prezydenta Miasta w suwalskim ratuszu. Od lutego biurem pokieruje Kamil Sznel, obecny asystent Czesława Renkiewicza. Na stanowisku zastąpi on Martę Buraczewską.

Konkurs na stanowisko Kierownika Biura Prezydenta Miasta ogłoszono 23 grudnia. Kandydaci musieli złożyć komplet dokumentów do 5 stycznia.

Dziś zakończyła się procedura naboru. Na stanowisko został wybrany Kamil Sznel. Jak pisze w uzasadnieniu wiedza i doświadczenie oraz dotychczasowa działalność kandydata prognozuje prawidłową realizację zadań na stanowisku Kierownika Biura Prezydenta Miasta.

Kamil Sznel posiada ponad 4 letni staż pracy w administracji samorządowej na samodzielnym stanowisku pracy, w tym przez okres ponad 2 lat realizował zadania z zakresu obsługi prasowej urzędu miejskiego. Za doświadczenie w administracji publicznej uzyskał ocenę maksymalną.

- Kandydat wykazał się największym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie public relations. Współpracował również jako dziennikarz z „Tygodnikiem Suwalskim” oraz z firmą „RP New Media” realizując działania dziennikarskie z białostockim oddziałem Telewizji Polskiej. W rozmowie kwalifikacyjnej wyróżnił się najlepszą wiedzą merytoryczną dotyczącą działalności samorządu terytorialnego - pisze w uzasadnieniu.

Kamil Sznel ukończył studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, kierunek „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” oraz magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, kierunek ”Politologia, Etyka i Kultura Polityczna” na Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie projektami Unii Europejskiej” oraz „Administracja publiczna” na Uniwersytecie w Białymstoku.