Rozpoczęły się prace związane z budową obwodnicy Suwałk. Wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała firmie Budimex plac budowy, a już dziś na terenie inwestycji pracę rozpoczęli geodeci.

- Przystępujemy do robót przygotowawczych takich jak prace geodezyjne, wyznaczenie granic inwestycji i pasa drogowego. Rozpoczynamy także roboty związane z wycinką drzew i krzewów, które potrwają do końca lutego oraz przystępujemy do wykonywania dróg technologicznych na terenie budowy, przygotowujemy tymczasową organizację ruchu i objazdy oraz wykonujemy badania sprawdzające geologię – poinformował Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura Komunikacji firmy Budimex.

Na placu budowy pojawi się także patrol saperski, który zajmie się sprawdzeniem terenu pod kątem niewybuchów i niewypałów.

Po 15 marca wykonawca rozpocznie przebudowę sieci i urządzeń obcych tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Wtedy rozpoczną się również roboty mostowe związane z wykonaniem obiektów (roboty ziemne, roboty fundamentowe) oraz roboty drogowe (odhumusowanie, roboty ziemne, wykopy, nasypy).

Prawie 13-kilometrowa obwodnica Suwałk zostanie wykonana w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej i będzie przedłużeniem obwodnicy Augustowa. Cała inwestycja ma kosztować 299,4 mln zł i ma być gotowa w kwietniu 2019 roku. Jednak jak zapowiadają przedstawiciele firmy Budimex ten termin może ulec skróceniu.