Rozpoczął się kolejny etap procesu beatyfikacyjnego księdza Kazimierza Hamerszmita. Wczoraj biskup Jerzy Mazur ustanowił trybunał diecezjalny odpowiedzialny za przeprowadzenie tego procesu.

Wczoraj w 21. rocznicę śmierci księdza Kazimierza Hamerszmita w konkatedrze pw. św. Aleksandra odbyła się publiczna sesja, podczas której Biskup Ełcki Jerzy Mazur ustanowi trybunał diecezjalny procesu beatyfikacyjnego, a następnie sprawował uroczystą Eucharystia o beatyfikację księdza Kazimierza.

Powołanie trybunału diecezjalnego jest kolejnym etapem procesu beatyfikacyjnego. Sprawdzi on zebrane dotychczas dokumenty i zbierze zeznania świadków.

- Zachęcam do osobistej modlitwy w intencji pomyślnego przebiegu procesu i beatyfikacji Sługi Bożego. Wszelkie łaski, otrzymane od Boga za przyczyną księdza Kazimierza Hamerszmita proszę zgłaszać do Ełckiej Kurii Diecezjalnej - poinformował Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Ełcki.

Ksiądz Kazimierz Hamerszmit urodził się 12 lutego 1916 roku we wsi Kołaki Kościelne koło Zambrowa. Święcenia kapłańskie przyjął 30 kwietnia 1939 roku w Łomży. Tego samego roku został pojmany i aresztowany przez Niemców, następnie więziony w obozach Soldau, Sachsenhausen i w Dachau. Tam był poddawany eksperymentom medycznym. W latach 1965-1986 był administratorem i proboszczem parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Zmarł 5 lutego 1996 roku w Suwałkach.

- W lokalnym środowisku cieszył się wielkim szacunkiem, postrzegany jako człowiek dobroci i życzliwości. Jego gorliwość apostolska przejawiała się m.in. w ogromnym zaangażowaniu w głoszenie Słowa Bożego, umiłowaniu konfesjonału, trosce o katechizowanie dzieci i młodzieży, a także w trosce o biednych, chorych i ludzi w podeszłym wieku - można przeczytać na stronie Diecezji Ełckiej.Modlitwa o beatyfikację księdza Kazimierza Hamerszmita

Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, Ty w osobie Jezusa Chrystusa dałeś wszystkim ludziom na ziemi najwspanialszy wzór życia w miłości. Twój sługa Ksiądz Kazimierz Hamerszmit żył miłością i ukazał swoim życiem, że komunia z Tobą objawia się poprzez trwanie w łasce uświęcającej, spełnianie w cichości dobrych uczynków i zgadzanie się z Twoją wolą, nawet w chwilach upokorzenia i cierpienia. Dla większej chwały Twojego majestatu i dla mojego duchowego pożytku, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski………………, o którą Cię pokornie proszę. Spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.