Suwalscy policjanci pod okiem strażaków ćwiczyli swoje umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zalodzonych, aby w profesjonalny sposób podjąć działania ratownicze. Ćwiczenia odbyły się na Zalewie Arkadia w Suwałkach.

Wczoraj  na zamarzniętym Zalewie Arkadia w Suwałkach  policjanci, a także ochotnicy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod okiem suwalskich strażaków doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa lodowego. Fukcjonariusze brali udział w pozorowanych akcjach ratowniczych, podczas których doskonalili taktykę prowadzenia działań ratowniczych oraz sprawną współpracę z innymi służbami. Ćwiczono sposoby ratowania osób tonących przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz innych pomocnych przedmiotów. Prowadzący zajęcia szczególną uwagę zwracali na umiejętne poruszanie się po lodzie o różnej grubości, asekuracji ratującego i bezpiecznej ewakuacji ratowanego. Szkolenie policjantów stało się doskonałą okazją do przeprowadzenia spotkania z uczniami klas mundurowych.