Budynek Zespołu Szkół nr 10 jeszcze w tym roku doczeka się termomodernizacji. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości ponad miliona złotych.

Inicjatywę zmiany kolorystyki elewacji ZS nr 10 rozpoczął Suwalczanin Adrian Piekarski we współpracy z Piotrem Frączkiem na co dzień współpracującym z Towarzystwem Miasta Upiększania Wrocławia. Wykonali to zupełnie za darmo. Opracowaną koncepcję kolorystyki elewacji w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach Suwalczanin złożył jako propozycję do realizacji w suwalskim Urzędzie Miejskim.

Cała sytuacja miała miejsce w grudniu 2015 roku. Urząd Miejski w Suwałkach, który dysponował już dokumentacją techniczną dotyczącą termomodernizacji szkoły poprosił o wyrażenie opinii społeczności szkolnej. W szkole przeprowadzono głosowanie. Swoją opinię wyraziło 465 osób. 251 głosów oddano na koncepcję Adriana Piekarskiego, a 207 na projekt elewacji z dokumentacji technicznej, którą dysponował Urząd Miejski w Suwałkach.

- Teraz przychodzi pora realizacji tej inwestycji. Miasto Suwałki bardzo długo starało się o jej dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2017 r. zostanie wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i cokołu, ścian zewnętrznych nadziemia, stropu i podciągów, regulacja instalacji wewnętrznych - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wartość całkowita inwestycji to 3 828 969 złotych. W 2017 roku zaplanowano wykonanie robót na poziomie blisko 2 milionów złotych. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to 1 049 000 złotych.