Na ulicy Krzywólka i Szwajcaria wystąpią utrudnienia w ruchu. Wszystko za sprawą prac związanych z wycinką drzew i krzewów w związku z budową obwodnicy Suwałk.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje o utrudnieniach związanych z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz wyjazdem z placu budowy pojazdów ciężarowych na ulicy Szwajcaria oraz Krzywólka. Kierowców proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Po 15 marca wykonawca rozpocznie przebudowę sieci i urządzeń obcych tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Wtedy rozpoczną się również roboty mostowe związane z wykonaniem obiektów (roboty ziemne, roboty fundamentowe) oraz roboty drogowe (roboty ziemne, wykopy, nasypy).