Ulice Kolejowa i Północna doczekają się przebudowy. Dziś prezydent Suwałk podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym. Prace mają zakończyć się do końca września.

Na ulicy Kolejowej i Północnej na odcinku od ulicy Świerkowej do ulicy Wileńskiej zostanie utworzona nowa jezdnia. Dodatkowo prace zakładają budowę chodników dla pieszych, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej kanalizacji, a także budowę kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnej.

Cała inwestycja pochłonie 2.641.000 złotych, a prace zgodnie z przetargiem mają zostać zakończone do 30 września 2017 roku, jednak wykonawca deklaruje, że skróci ten czas o 20 dni.