Od kilku dni na ulicy Krzywólka i Szwajcaria występują utrudnienia w ruchu. Wszystko za sprawą prac związanych z wycinką drzew i krzewów na terenie budowanej obwodnicy Suwałk.

Po 15 marca wykonawca rozpocznie przebudowę sieci i urządzeń obcych tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Wtedy rozpoczną się również roboty mostowe związane z wykonaniem obiektów (roboty ziemne, roboty fundamentowe) oraz roboty drogowe (roboty ziemne, wykopy, nasypy). 

budowa obwodnicy suwałk wycinka drzew

budowa obwodnicy suwałk wycinka drzew

budowa obwodnicy suwałk wycinka drzew

budowa obwodnicy suwałk wycinka drzew

budowa obwodnicy suwałk wycinka drzew

budowa obwodnicy suwałk wycinka drzew