Wojtek Taraszkiewicz z suwalskiego Zespołu Szkół nr 6 zajął pierwsze miejsce w półfinale ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej. Tegoroczny maturzysta okazał się najlepszym spośród 465 uczniów ze szkół kształcących w zawodach branży samochodowej z Polski.

Półfinał ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej odbył się w sobotę 18 marca na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wzięło w nim udział trzech uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Uczestnicy konkursu rozwiązywali pytania testowe, obejmujące wiedzę podstawową w tym elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn oraz wiedzę specjalistyczną - budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Tegoroczny maturzysta z suwalskiej szkoły zawodowej Wojtek Taraszkiewicz okazał się najlepszym spośród 465 uczniów ze szkół kształcących w zawodach branży samochodowej z Polski. Zajął pierwsze miejsce i zakwalifikował się do ścisłego finału, który odbędzie się 13 maja w siedzibie firmy Bosch Sp. z o.o. w Warszawie.

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Laureatami olimpiady zostanie trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu. Finaliści i laureaci będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu "zawodowego".

Rywalizacja wyłoni również Samochodową Szkołę Roku - tytuł ten otrzyma szkoła, której dwaj uczniowie w dwóch etapach zdobędą łącznie największą liczbę punktów. Ostateczne wyniki poznamy już w maju.