Grażyna Matyszczyk, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 7, otrzymał tytuł "Bohater Miesiąca". Wyróżnienie przyznawane jest przez przedstawicieli Fundacji Lilia, Fundacji Zwierzęta Niczyje, Fundacji Prometeusz oraz Centrum Trójki.

- W swojej pracy wielokrotnie inicjowała zbiórki na rzecz ludzi w trudnej sytuacji materialnej, wspierała podopiecznych organizacji pozarządowych, szczególnie dzieci. Nie jest jej obojętny również los bezdomnych zwierząt. Od lat angażuje dzieci z całej szkoły w działania wolontarystyczne, zaraża empatią i uwrażliwia. Dzięki niej szkoła to lekcja bycia blisko drugiego, słabszego, to lekcja niezwykłych wartości - tak swój wybór uzasadniły organizacje pozarządowe.