376 ankiet wypełnili osoby mieszkające przy ulicy Buczka. Głosowanie dotyczyło zmiany nazwy tej ulicy w związku z przyjętą przez Sejm ustawą o dekomunizacji. Zdecydowana większość oddała swój głos na dawną nazwę, czyli ul. Raczkowską.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej określa, że na zastosowanie się do jej zapisów samorządy lokalne w całym kraju mają czas do 2 września 2017 roku.

7 marca Czesław Renkiewicz spotkał się z mieszkańcami ulicy Mariana Buczka. Deklarowani oni, że najchętniej wróciliby do dawnej nazwy swojej ulicy, czyli ul. Raczkowskiej. Padły wtedy też propozycje ulicy Żołnierskiej oraz Rotmistrza Witodla Pileckiego.

Dlatego też w drodze dyskusji postanowiono, że zostanie przyjęty podobny model jak w przypadku ul. XXX- lecia PRL. Mieszkańcy głosując zdecydują o nowej nazwie.

Ogólnie wpłynęło 376 ankiet, w tym 4 ankiety były nieważne (nie zaznaczono żadnej propozycji). Wyniki sondy przedstawiają się następująco:

Raczkowska – 262

Żołnierska – 50

Rotmistrza Witolda Pileckiego – 34