W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia edukacyjno-profilaktyczne "Trzeźwo patrzę na świat" dla ponad 800 uczniów suwalskich szkół. W sumie odbędą się 32 spotkania z terapeutami, na których młodzież dowie się o skutkach i spożywania alkoholu oraz uzależnieniu.

W ramach projektu planuje się także szkolenie streetworkerów, prowadzenie Akademii Terapii Zajęciowej "Zrób to sam” dla osób bezdomnych oraz prowadzenie Punktu Wsparcia umożliwiającego bezpłatne korzystanie z poradnictwa prawnego i psychologicznego osobom z uzależnieniami, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO 2017 oraz budżetu Miasta Suwałki.