Obchody Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura. W programie były również koncerty oraz występ zespołu mażoretek. 

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki

obchody konstytucji 3 maja suwałki