Już po raz dwudziesty pierwszy urząd miasta nagrodzi właścicieli pięknych ogrodów i kwiecistych balkonów. Na laureatów czekają nagrody o wartości o 250 do 750 złotych.

Rusza XXI edycja konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony”. Obiekty oceniane będą w pięciu kategoriach: zieleń w „przedogródkach”, balkony i tarasy, zieleń na terenie placówek oświatowych, ogrody przydomowe, zieleń na terenie zakładów pracy, zieleń przy obiektach handlowych i gastronomicznych.

Obiekty będą oceniane pod kątem wpływu ich kompozycji na dekorację i estetykę miasta, oryginalności pomysłu, poziomu utrzymania zieleni, ogólnego wyglądu estetycznego oraz ukwiecenia obiektu.

Przegląd zgłoszonych obiektów zostanie przeprowadzony przez czteroosobową komisję w pierwszej i drugiej d

ekadzie lipca. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną pisemnie powiadomieni. Laureatom konkursu zostaną wręczone talony o wartości od 250 do 750 złotych do jednego z suwalskich sklepów ogrodniczych. Natomiast pozostali uczestnicy pod warunkiem, że ich obiekt będzie należycie ukwiecony i utrzymany, otrzymają bony na kwotę 100 złotych. Udział w konkursie można zgłaszać do 19 czerwca na specjalnym formularzu (formularz). Formularze można składać :

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (pok. nr 5) , ul. Mickiewicza 1,

w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (pok. nr 101), ul. Sejneńska 82,

przesłać na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82.