Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach został obciążony całością kosztów postępowania sądowego w sprawie dyscyplinarnego zwolnienie pracownicy. Całość kosztów pokryje z własnych środków.

W związku z ogłoszonym w poniedziałek wyrokiem Sądu Pracy w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego pracownicy z Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach prezydent informuje, że całością kosztów tego postępowania opiewających na łączną kwotę ponad 9.000 złotych zostanie obciążony dyrektor Tomasz Drejer – poinformował Kamil Sznel z suwalskiego ratusza.

- Ponadto Tomasz Drejer w trakcie rozmowy z prezydentem poinformował, że nie skorzysta z możliwości odwołania się od wyroku sądu pracy - dodał Kamil Sznel.