93 tysiące złotych trafi do sześciu suwalskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dzięki wsparciu finansowemu urzędu miasta działkowcy będą mogli zrealizować na swoich ogrodach szereg niezbędnych inwestycji.

- Przekazanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych to działanie pionierskie w skali naszego województwa. Przepisy prawa pozwalają na przekazanie środków finansowych ogrodom działkowym. O to postulowali mieszkańcy Suwałk zrzeszeni w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Wnioski złożone przez Rodzinne Ogrody Działkowe rozpatrywała specjalnie powołana do tego komisja. Ostatecznie wszystkie funkcjonujące na terenie Suwałk ROD-y otrzymają dofinansowania na różne zadania inwestycyjne.

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Malwa” przy ulicy Sianożęć otrzymał dotację w wysokości 27 tysięcy złotych na budowę wiaty z częścią gospodarczą do prowadzenia działalności rekreacyjno-kulturalnej.

ROD „Jaćwing” przy ulicy Wyszyńskiego na zakup, montaż i uruchomienie monitoringu przy bramie wjazdowej do ogrodu otrzymał 7 tysięcy złotych.

Działkowcy z ROD im. M. Konopnickiej przy ulicy. Lotniczej otrzymali 8 tysięcy złotych na poprawę nawierzchni alejek. Ten sam ogród otrzymał też 7 tysięcy złotych na wykonanie sieci kanalizacyjnej i studzienek kanalizacyjnych oraz sanitariatów, a także 5 tysięcy złotych na studzienki spustowe, niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej.

Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza” przy ulicy Sportowej otrzymał 23 tysiące złotych na modernizację sieci wodociągowej. Chodzi o wymianę wyeksploatowanej armatury wodociągowej służącej do podlewania ogródków.

Kwota 8 tysięcy złotych to natomiast dofinansowanie dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malinka” przy ulicy Wyszyńskiego na wyłożenie kostką brukową dalszej części nawierzchni Alejki Malinowej.

Rodzinny Ogród Działkowy „Borówka”, także przy ulicy Wyszyńskiego otrzymał 6 tysięcy złotych na utwardzenie fragmentu Alejki Liliowej.

W sumie Urząd Miejski przekaże ROD-om 93 tysiące złotych.