Właściciele działek wywłaszczonych pod budowę obwodnicy Suwałk nadal czekają na odszkodowania. Wyceny nieruchomości miały być gotowe na początku maja, jednak kancelaria rzeczoznawcy majątkowego wciąż ich nie wykonała.

Zgodnie z umową podpisaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki z wyłonioną w wyniku postępowania przetargowego Kancelarią Rzeczoznawcy Majątkowego Danutą Glejzer ze Skierniewic wyceny przejętych nieruchomości miały być gotowe do 6 maja.

- 9 maja do Wojewody Podlaskiego wpłynęło pismo Pani Glejzer z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy z racji na fakt przebywania jej do 19 maja na zwolnieniu lekarskim - poinformowała Anna Idźkowska Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski odmówił jednak kancelarii zmiany terminu realizacji, ponieważ postanowienia zawartej w tym przedmiocie umowy nie przewidywały takich okoliczności, a z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy urząd będzie naliczał umowne kary.

- Po przedłożeniu przez kancelarię operatów szacunkowych zostaną one sprawdzone i w zależności od wyników podjęte zostaną kolejne działania - przesłanie uwag do rzeczoznawcy i wyznaczenie terminu do poprawienia operatów lub w przypadku pozytywnej weryfikacji - zostaną przesłane do stron informacje o możliwości zapoznania się z aktami, w tym z wyceną - poinformowała Anna Idźkowska.

Po zapoznaniu się z aktami, przy braku uwag będzie mogła być wydana decyzja ustalająca odszkodowanie, a w przypadku uwag stron - sprawa będzie wyjaśniana.