Suwalski ratusz ogłosił dodatkowy nabór wniosków o dotację na remont suwalskich zabytków. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 80 tysięcy złotych.

Na remont zabytków miasto w tym roku przeznaczyło 200 tysięcy złotych. W wyniku pierwszego naboru wniosków, 120 tysięcy złotych trafi do właścicieli sześciu suwalskich zabytków. Pozostałe 80 tysięcy zostanie rozdysponowanych w dodatkowym naborze, który właśnie ruszył.

Właściciele zabytków mogą ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Suwałk. Wnioski można składać do 30 czerwca.

- Wszystkie te inwestycje poprawią wizerunek naszego miasta. Dotacje do remontów zabytków przyznajemy już od kilku lat. Ten program wpisał się na trwałe w Budżet naszego miasta, a mieszkańcy chętnie z niego korzystają, dzięki czemu poprawia się kondycja suwalskich zabytków - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.