1.960.000 złotych trafiło do suwalskiego szpitala. Jest to dotacja przyznana przez samorząd województwa na remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego.

Pieniądze zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod Oddział Urologiczny, który zostanie przeniesiony w miejsce, gdzie dotychczas mieściło się Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego. Planowana wartość inwestycji wynosi 2 miliony złotych.

- Zdrowie mieszkańców naszego województwa jest dla nas sprawą niezwykle ważną, dlatego też staramy się jako samorząd wspierać inwestycje w naszych jednostkach, które poprawiają jakość leczenia i komfort pacjentów - powiedział marszałek Jerzy Leszczyński podpisując umowę ze szpitalem.

- Te lata zaangażowania dyrekcji i pracowników szpitala doprowadziły do tego, że przy budzącej zaniepokojenie powszechnej dyskusji o sieci szpitali, sytuacja szpitala w Suwałkach nie budzi niepokoju – suwalski szpital spełnia wymogi i będzie zakwalifikowany na III najwyższym poziomie referencyjności - dodał Członek Zarządu Województwa Bogdan Dyjuk.

W ostatnich dwóch latach z budżetu województwa zarząd przekazał szpitalowi na inwestycje i dofinansowanie projektów unijnych blisko 7,5 milion złotych. - To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ wpływa to na zaufanie pacjentów do szpitala - zapewniał dyrektor szpitala Adam Szałanda i podał przykłady wzrostu pacjentów o 30 procent w ciągu ostatnich sześciu lat.

- Wszyscy jak tu jesteśmy widzimy, jak ten szpital pięknieje i ma coraz bardziej zadowolonych pacjentów, czego gratuluję dyrekcji i pracownikom szpitala - podsumowała wicemarszałek Anna Naszkiewicz.