O dwie pozycje awansowała suwalska PWSZ w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2017 prowadzonym przez wydawcę miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Obecnie uczelnia plasuje się na jedenastym miejscu. Co wpłynęło na zmianę pozycji?

Wydawnictwo edukacyjne "Perspektywy" co roku publikuje ranking 20 polskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. W obecnej edycji wpływ na ogólny wynik miały punkty uzyskane w sześciu kategoriach: siła naukowa, absolwenci na rynku pracy, umiędzynarodowienie studiów, warunki kształcenia, prestiż i innowacyjność.

Jak wypadła w nich suwalska PWSZ? Znacząco poprawiła się innowacyjność uczelni, która w tym rankingu mierzona była wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. W ubiegłym roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach zdobyła w tej kategorii prawie 17 punktów i zajęła 18 miejsce. Obecnie zajmuje wysoką 5 pozycję, uzyskując ponad 36 punków.

Istotnie polepszyło się również umiędzynarodowienie suwalskiej PWSZ. Twórcy rankingu brali pod uwagę m.in. liczbę studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów, liczbę Nauczycieli akademickich z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego oraz liczbę międzynarodowych umów i wymian studenckich. Uczelnia w tej kategorii awansowała z 16 na 8 miejsce, podwajając liczbę zdobytych punktów.

Uczelnia awansowała także w kategorii siła naukowa. „Perspektywy” brały tu pod uwagę m.in. liczbę prowadzonych kierunków, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej, publikację oraz ich cytowania. Uczelnia w tamtym roku uzyskała w tej kategorii 57 punktów, a w tym prawie 54. Mimo to awansowała z 11 na 9 miejsce.

Twórcy rankingu porównali także warunki kształcenia. W tym przypadku sprawdzali dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych. Mimo tej same liczby punktów, w odniesieniu do roku ubiegłego, suwalska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa awansowała z 14 na 8 miejsce.

W kategorii „Absolwenci na rynku pracy” suwalska PWSZ otrzymała ponad 81 punktów. Pozwoliło jej to zająć 8 miejsce. W tej kategorii autorzy sprawdzili m.in. wysokość zarobków absolwentów, wskaźnikami ich zatrudnienia oraz dostosowanie uczelni do rynku pracy. Niestety wyników tej kategorii nie można porównać z rokiem ubiegłym, gdyż ten wskaźnik wprowadzono dopiero w tej edycji rankingu.

Ogólne dobre wyniki zaniżył prestiż uczelni, który oceniany był przez zatrudnioną w suwalskiej PWSZ kadrę akademicką, której podstawowym miejscem zatrudnienia nie była suwalska uczelnia. W poprzedniej edycji rankingu szkoła zdobyła ponad 65 punktów, a obecnie ma niecałe 20. Prawdopodobnie na tę punktację wpłynęło ujawnienie afer mających miejsce w uczelni.