Rośnie liczna mieszkańców Suwałk. Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego podają, że na koniec 2016 roku w Suwałkach było 69.626 mieszkańców - to o 256 więcej niż rok wcześniej.

Nie sprawdzają się pesymistyczne prognozy GUS z 2014 roku, które mówiły o tym, że w 2016 roku w Suwałkach mieszkać będzie 69.093 osoby. Oficjalne dane podają, że na koniec 2016 roku w Suwałkach było 69.626 mieszkańców - to o 256 więcej niż rok wcześniej. To zasługa dodatniego przyrostu naturalnego oraz pierwszego od ponad kilkunastu lat dodatniego salda migracji.

Opublikowana trzy lata temu przez GUS prognoza wskazywała na to, że w 2014 roku będzie nas 69.260, w 2015 roku 69.184, a w 2016 roku 69.093. Tymczasem liczby te wyglądają zupełnie inaczej: 2014 rok - 69.316, 2015 rok - 69.370, a 2016 rok - 69.626 mieszkańców.

Powyższa tendencja stawia również pod wielkim znakiem zapytania prognozę GUS na 2017 rok, która wskazuje, że będzie nas już 68.991. Dane za pierwsze półrocze 2017 roku z Urzędu Stanu Cywilnego w suwalskim ratuszu pokazują, że urodziło się 375, a zmarło 311 suwalczan.

To, co jest bardzo pozytywne to pierwsze od kilkunastu lat dodatnie saldo migracji, które wynosi dokładnie 29. Według danych GUS w 2016 roku w Suwałkach zameldowało się 622 mieszkańców, a wymeldowało 593. W poprzednich latach saldo migracji nie było tak korzystne, bo w 2014 roku było to -208, w 2015 roku -151.

Bardzo mocno spadła liczba osób wymeldowujących się za granicę. W 2016 roku było ich tylko 15. W 2014 roku 71. Podobnie w 2015 roku.

- Taką sytuację demograficzną Suwałk zawdzięczamy dobrej sytuacji gospodarczej miasta, rozwijającej się przedsiębiorczości, powstającym nowym osiedlom mieszkaniowym czy wzroście komfortu życia w naszym mieście. Cieszę się, że coraz mniej Suwalczan myśli o wyprowadzce z naszego miasta, a chętniej do niego wraca. Mam nadzieję, że to zjawisko utrzyma się na stałe - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.