Konkurs na trzy stanowiska dyrektorskie ogłosił suwalski ratusz. Władze miasta poszukują osób, które chciałyby pokierować Domem Pomocy Społecznej "Kalina", Zespołem Szkół nr 9 oraz zastępcy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Kalina" może objąć osoba, która posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia oraz specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Suwalski ratusz od kandydata wymaga także co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym 3-letniego w pomocy społecznej oraz minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej, znajomość język obcego, umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, biurowych i programów komputerowych.

Zespołem Szkół nr 9 może natomiast pokierować osoba posiadająca studia magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne. Kandydat powinien mieć także ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Od nowego dyrektora ZS9 suwalski ratusz wymaga posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela oraz uzyskania co najmniej dobrej oceny pracy za ostatnie pięć lat pracy.

Władze miasta poszukują także chętnych na objęcie stanowiska zastępcy dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo, zarządzanie, ekonomia, prawo, wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja. Od nowego zastępcy dyrektora OSiR suwalski ratusz wymaga posiadania 5-letniego stażu pracy, w tym minimum 3-letniego na stanowisku kierowniczym. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, prawo jazdy kategorii B, znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie ośrodka oraz znajomość języka obcego.

Szczegółowe wymagania oraz dokumenty, które muszą złożyć osoby zainteresowane wymienionymi stanowiskami, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu miasta.