14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej ma nowego dowódcę. Został nim Krzysztof Świderski. Zastąpił on odwołanego w maju Mariusza Ciska.

Wczoraj w Klubie Wojskowym 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej odbyła się uroczysta zbiórka. W jej trakcie dowódca 11 Mazurskiego Pułku Artylerii płk dypl. Jacek Wera w obecności żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej wręczył akt mianowania na wyższy stopień wojskowy dla mjr Krzysztofa Świderskiego, który został wyznaczony na stanowisko dowódcy 14 dywizjonu i z dniem objęcia obowiązków służbowych na stanowisku mianowany do stopnia podpułkownika.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym Krzysztof Świderski otrzymał z rąk dowódcy 11 pułku sztandar jednostki wojskowej oraz podpisał protokół objęcia obowiązków na stanowisku.

Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne przekazanie przez płk. dypl. Jacka Werę portretu patrona jednostki wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego na ręce nowego dowódcy jednostki co jest suwalską tradycją i jest kontynuowane od wielu lat. 

IMG 5627

fot.: mł. chor. Zbigniew Łupiński