225 tysięcy złotych otrzyma Muzeum Okręgowe w Suwałkach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to dotacja na zakup obrazu „Wilki w nocy” Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

Obraz "Wilki w nocy" będzie już trzecim w tym roku obrazem Alfreda Wierusza-Kowalskiego zakupionym przez suwalskie muzeum. W maju do zbiorów muzeum trafiły dwa płótna - „Śmiejąca się dziewczyna” i „Orszak wieśniaków” również dofinansowane przez ministerstwo oraz suwalski ratusz.

Ze względu na temat i poziom artystyczny obraz "Wilki w nocy" wyróżnia się spośród innych dzieł autora. Namalowany z myślą o wystawienia na międzynarodowej wystawie sztuki w Paryżu, na tzw. Salonie Paryskim, który odbywał się w 1910 roku, przyniósł artyście wielki sukces w postaci złotego medalu. Była to ważna, jeśli nie najważniejsza dla malarza nagroda, któremu, jak pisał jego przyjaciel i malarz Henryk Piątkowski, „do pełnego uznania w świecie sztuki brakuje medalu otrzymanego w Paryżu”.

Obraz w pełni zasługuje na przyznane mu wyróżnienie. Wyważona, otwarta kompozycja przedstawia dwa wilki wśród śnieżnego pustkowia, przeciętego zakolem rzeki. W tle rysują się zabudowania, widać, nikłe w nocnych ciemnościach, światła. Odbijają się one wraz z nielicznymi gwiazdami w ciemnym nurcie wody i barwią grubą pokrywę śnieżną zimnymi refleksami światła.

Obraz, cenny dzięki otrzymanemu wyróżnieniu, byłby ważnym uzupełnieniem muzealnej kolekcji, w której brakuje dzieł tej klasy i, co równie ważne, wielkości. Prace o takich wartościach osiągają na rynku sztuki wysokie ceny. 

Płótno tak reprezentacyjne dla twórczości malarza podniesie wartość suwalskiej kolekcji, jest ważne ze względu na biografię malarza oraz uzupełni prezentowaną w Suwałkach tematykę dzieł twórcy.