Od dziś Domem Pomocy Społecznej "Kalina" pokieruje Barbara Burba. Nowa dyrektor zastąpi na tym stanowisku Krystynę Jaśkiewicz, która odeszła na emeryturę.

Barbara Burba od 19 lat pracuje w DPS „Kalina”. Przez 18 lat była Kierownikiem Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego. Dodatkowo jest aktywnym członkiem Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Kalina", gdzie pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe na działalność kulturalno-integracyjną mieszkańców placówki.

- Nowa dyrektor najbliższych tygodniach pracy chce przede wszystkim skupić się na kontynuacji tego co przez lata wypracował suwalski DPS - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.