Rozpoczęła się jedna z największych inwestycji drogowych w naszym mieście. W ramach zaplanowanych prac przebudowana zostanie ulica Sejneńska na odcinku prawie dwóch kilometrów.

Ulica Sejneńska zostanie przebudowana od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta. Obecnie prowadzone są roboty przygotowawcze oraz wycinka drzew i krzewów. Zarząd Dróg i Zielenie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania. 

przebudowa sejnenska suwalki

przebudowa sejnenska suwalki

przebudowa sejnenska suwalki

przebudowa sejnenska suwalki

przebudowa sejnenska suwalki

przebudowa sejnenska suwalki