Po półtora roku pełnienia funkcji komendanta suwalskiej policji Jacek Tarnowski wraca do Białegostoku.

Wczoraj w Białymstoku odbyło się spotkanie kadry kierowniczej, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz poinformował o zmianach na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, odpowiedzialnego za pion kryminalny, powierzono podinspektorowi Jackowi Tarnowskiemu. Obowiązki komendanta będzie pełnił jego dotychczasowy zastępca podinspektor Adam Miezianko.