Na zmianę organizacji ruchu muszą nastawić się kierowcy poruszający się ulicą Kościuszki. Od 25 września rozpocznie się tam konserwacja nawierzchni z kostki brukowej.

W związku pracami konserwacyjnymi nawierzchni z kostki granitowej na ulicy Kościuszki od 25 września do 6 października nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicy Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka J. Piłsudskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku północnym. Spowodowane jest to koniecznością zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu.

Objazd odbywać się będzie Placem Marszałka J. Piłsudskiego oraz ulicą Hamerszmita i Mickiewicza.