Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej podsumowali pierwszy rok swojej działalności. Oprócz podsumowań doszło do zmian. Pięciu radnych złożyło swój mandat w związku z rozpoczęciem studiów. Ich miejsce zajęli kolejni młodzi radni.

Wczoraj swoją pracę w dotychczasowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej zakończyli Piotr Wasilewski - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, Klaudia Wasilewska, Patrycja Ołów, Kewin Czupryński oraz Dawid Sajewski.

Podczas wczorajszej sesji młodzi radni podjęli też uchwałę dotyczącą przyznania tytułu „Przyjaciela Suwalskiej Młodzieży”. Tytułem tym zostali wyróżnieni m.in.: Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk, Radni Rady Miejskiej: Anna Ruszewska, Irena Schabieńska, Wojciech Pająk i Zbigniew De-Mezer, pracownicy Urzędu Miejskiego: Agnieszka Szyszko, Marcin Szypulski i Kamil Sznel oraz suwalscy nauczyciele i członkowie różnych stowarzyszeń.

- Chcę podziękować za Wasze zaangażowanie i trud, który włożyliście w swoją działalność przez ten pierwszy rok. Udowodniliście, że jesteście właściwymi ludźmi na właściwym miejscu. My doświadczeni samorządowcy możemy spać spokojnie. Patrząc na Was wiem, że w przyszłości zastąpicie nas właściwie reprezentując interesy Suwałk - powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Młodzieżowa Rada Miejska w pierwszym roku swojej działalności angażowała się w sprawy młodych Suwalczan. Zorganizowała konkurs wiedzy o samorządzie. Zajmowała się tematami komunikacji miejskiej czy programem wspierania uczniów zdolnych Zdolny Suwalczanin.

Aktualne prezydium MRM to Przewodniczący Piotr Staszkiewicz, Wiceprzewodniczący: Gabriela Mackiewicz, Aleksandra Ida Mikołajczyk oraz Sekretarz Izabela Szymczyk.