Od najbliższej niedzieli osoby z Suwałk i okolic potrzebujące porady lekarza w nocy, dni wolne i święta powinny udawać się do szpitala, a nie jak dotychczas na pogotowie ratunkowe.

Od 1 października w nocy, dni wolne i święta lekarze nie będą już przyjmować na pogotowiu przy ulicy Mickiewicza. W nagłych wypadkach należy udać się do szpitala. W nocy pomoc będzie można uzyskać od godziny 18:00 do 8:00 dnia następnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację.