Niemal 600 studentów po raz pierwszy przekroczyło mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Dziś oficjalnie zaingerowano nowy rok akademicki.

Inaugurację rozpoczęła uroczysta msza święta, koncelebrowana przez księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Druga część uroczystości przeniosła się do auli im. prof. Bronisława Geremka. W podniosłą atmosferę wydarzenia wszystkich gości oraz studentów wprowadził Suwałki Gospel Choir. Nie brakowało okolicznych przemówień i licznych gratulacji.

Inauguracja nie mogłaby się odbyć bez immatrykulacji studentów. Uroczyste ślubowania złożyli przedstawiciele wszystkich kierunków. Odbyło się również wręczenie dyplomów absolwentom.

Kilkuset studentów pierwszego roku dołączyło do grona społeczności akademickiej PWSZ, która wynosi obecnie ponad 2000 osób. To oprócz studentów, grono wykładowców i pracowników administracji, uczniowie VII LO oraz najmłodsi studenci Uniwersytetu Dziecięcego.

W tym roku na 12 kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wyczerpany został limit przyjęć. Duże zainteresowanie ofertą Uczelni sprawiło, że uruchomione zostały wszystkie kierunki w trybie stacjonarnym.

W nowym roku na studentów czekają też zmiany, m. in.: elektroniczne indeksy, kolejne, wyremontowane sale, m. in. pracownie komputerowe, czy specjalność mechatroniczna na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

PWSZ otrzymała również zgodę Ministerstwa na uruchomienie nowych kierunków: produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych (studia inżynierskie) oraz pedagogiki II stopnia (studia magisterskie). Studia te ruszą w roku 2018/2019. Uczelnia czeka również na zgodę na uruchomienie logistyki oraz turystyki i rekreacji.