Od stycznia Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji pokieruje Szymon Górski. Został on wybrany na prezesa zarządu spośród czterech kandydatów, którzy ubiegali się o to stanowisko.

W fazie wstępnej konkursu sprawdzeniu objęto spełnienie przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu. Mimo stwierdzenia przez Komisję Konkursową uchybień w części ofert wszyscy kandydaci na stanowisko prezesa zarządu zostali dopuszczeni do właściwej fazy konkursu.

Następnie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne oraz ocena kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Ostatecznie komisja konkursowa na stanowisko prezesa zarządu PWiK wybrała suwalczanina Szymona Górskiego, który obejmie stanowisko od stycznia.