Znamy już listę projektów zgłoszonych do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, zadecydują suwalczanie w głosowaniu. Jakie projekty zgłosili mieszkańcy?

Suwalczanie stawiają m.in. na budowę miejsc wypoczynku i rekreacji, placów zabaw, fragmentów ulic, dróg dojazdowych do garaży, ścieżek rowerowych, parkingów, boisk czy budowę Parku Ułańskiego, Suwałki Bike Parku lub ławeczki Andrzeja Wajdy. Nowością w tym roku była kategoria projektów społecznych i kulturalnych. Tu mieszkańcy miasta zgłosili m.in. Encyklopedię Suwalskiego Seniora, Suwalski Fan Club Bluesa, Festyn Rodzinny przy PWSZ czy Szkołę Cukrzycy.

Kwota przeznaczona do wydania w ramach tegorocznego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest rekordowa i opiewa na 2,6 miliona złotych.

Na karcie do głosowania znajdzie się 8 projektów inwestycyjnych ,,małych” o wartości do 100 tysięcy złotych, 11 ,,dużych” o wartości do 800 tysięcy złotych i 7 projektów ,,kulturalnych lub społecznych” o wartości do 20 tysięcy złotych. Łączna kwota projektów zgłoszonych do realizacji to 7.304.440 złotych.

- Jak pokazuje doświadczenie, nasi mieszkańcy zarówno chętnie zgłaszają projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jak i później na nie głosują - powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Taka sytuacja bardzo cieszy. Suwalczanie biorą sprawy we własne ręce i decydują o tym co powstanie w ich mieście. Ta edycja pokazuje też, że decyzja o utworzeniu trzeciej kategorii – projekty kulturalne lub społeczne była właściwa. Mieszkańcy zgłosili siedem projektów - dodał prezydent.

Wśród przedsięwzięć umieszczonych na karcie do głosowania warunkowo znalazły się 4 projekty. W przypadku trzech z nich, jeśli w wyniku głosowania zostaną one zakwalifikowane do realizacji, konieczne będzie wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyrażenie zgody na odstępstwa dotyczące wymaganych odległości lokalizacyjnych. W przypadku, gdyby odstępstwa od warunków technicznych nie udało się uzyskać, projekty nie będą mogły być realizowane. Natomiast w przypadku czwartego projektu, jego realizacja uzależniona jest od wykonania innego priorytetowego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Hańcza.

Głosowanie na projekty w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zacznie się 23 października i zakończy 7 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada 2017 roku.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania: 

1. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. Witosa 4A)

Projekt zakłada modernizację zagospodarowania placu przy ulicy Witosa 4A. Obejmuje zakup i montaż zestawu do ćwiczeń Street Workout wraz z wykonaniem nawierzchni, montaż elementów siłowni zewnętrznej, stołu do szachów i chińczyka oraz ping ponga, posadowienie wiaty i stojaka do naprawy rowerów, ustawienie ławek parkowych, koszy na śmieci, zamontowanie spowalniaczy ruchu, nasadzenia drzew i krzewów, naprawę trawników. Projekt ten ma na celu integrację oraz zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży i osób starszych.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 500 zł.

 

2. Plac zabaw (ul. E. Plater 20 )

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw przy ulicy E. Plater 20. Inwestycja dotyczy zakupu nowego sprzętu zabawowego: huśtawki metalowej potrójnej, huśtawki typu ważka, karuzeli tarczowej z siedzeniami, bujaka oraz zamontowanie ławek metalowych, ze stelażem i bez oparcia, śmietniczki. Obecny plac zabaw wyposażony jest w stary sprzęt zabawowy. Ustawienie ogrodzenia i nowe zabawki znacznie zwiększą atrakcyjność placu zabaw oraz bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 65 500 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

 

3.Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9)

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na ulicy Szpitalnej wraz z odwodnieniem na odcinku wzdłuż posesji 7B do 9A. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 70 000 zł.

 

4. Plac zabaw (ul. Putry 5)

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw przy ulicy Putry 5. Inwestycja polega na zakupie i montażu nowego zestawu zabawowego, huśtawek, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie, karuzeli, ławek i śmietniczek, ustawienie ogrodzenia. Obecny plac zabaw jest wyposażony w kilkunastoletni, już zniszczony sprzęt, którego wymiana wpłynie na bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci oraz na estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 500 zł.

 

5. Al.O.Ha – Aleja Osiedla Hańcza (pas trenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką  i Łódzką)

Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji rodzinnej mieszkańcom domów jednorodzinnych na osiedlu Hańcza poprzez zagospodarowanie i wytyczenie terenu rekreacyjnego. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzanie wolnego czasu w pobliżu swoich domów oraz  korzystnie wpłynie na estetykę osiedla. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 000 zł.

 Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

 

6. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu przy ulicy Skłodowskiej miejscem rekreacji i zabawy

Projekt zakłada utworzenie na osiedlu mieszkaniowym przy ul. M. C. Skłodowskiej pomiędzy budynkami 6 i 8 ogrodzonego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Plac zabaw ma być wyposażony w huśtawkę podwójną i metalową ważkę oraz bocianie gniazdo, bujak i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Do wypoczynku służyć będą ławki parkowe. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, prasa nożna, twister, wahadło, drabinka i podciąg nóg. Realizacja projektu stworzy miejsce przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 85 600 zł

 Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

 

7. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27)

Projekt zakłada stworzenie miejsca upamiętniającego Pana Andrzeja Wajdę i jego twórczość  w miejscu, w którym mieszkał, na ul. Wojska Polskiego 27.  Projekt uwzględnia ustawienie przed budynkiem ławeczki z postacią siedzącego reżysera, tablic informacyjnych o jego twórczości i osiągnięciach artystycznych, obejmuje również wykonanie utwardzenia nawierzchni i montaż stojaka na rowery.

 Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 86 500 zł.

 

8. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Warszawskiej – etap II

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Piotrowskiej do Krakowskiej. Dzięki tej inwestycji uzyska się nowy 130 m odcinek ścieżki rowerowej na ul. Warszawskiej, co pozwoli na połączenie ul. Raczkowskiej i Wojska Polskiego ciągiem rowerowym. Zapewni to bezpieczeństwo i komfort osób podróżujących rowerami.  

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 990 zł.

 

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Plac postojowy ( Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego i drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona. Inwestycja rozwiąże problem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 260 000 zł.

 

2.Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych przy ul. Moniuszki w Suwałkach (zespół garażowy przy ul. Moniuszki)

Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych do garaży z kostki betonowej wraz   z odwodnieniem. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne ubytki i pęknięcia, a po opadach deszczu tworzą się zastoiny wody. Realizacja projektu poprawi warunki komunikacji przy garażach, dojść i dojazdów do garaży.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000 zł.

 

3.Modernizacja placu przy Pomniku Straceń w Suwałkach (ul. Sejneńska)

Projekt zakłada ułożenie płyt kamiennych na placu przed pomnikiem, wymianę nawierzchni chodników, budowę kanalizacji deszczowej i renowację zieleni. Istniejąca nawierzchnia placu jest wyeksploatowana i zniszczona, chodniki o nawierzchni żwirowej nie spełniają swojej funkcji. Inwestycja ta wpłynie na estetykę całego placu, wyeksponuje w ten sposób Pomnik Straceń, przed którym mieszkańcy Suwałk będą mogli godnie oddawać hołd Polakom zamordowanym przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 491 000 zł.

 

4.Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni dojazdowej kostką betonową i wykonanie odwodnienia terenu. Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej jest zniszczona, z licznymi nierównościami i wyrwami, w czasie opadów deszczu są zalewane i podtapiane niektóre garaże. Zrealizowanie inwestycji służyć będzie użytkownikom garaży, zapobiegnie nanoszeniu piasku i błota na sąsiednie drogi manewrowe, jednocześnie ograniczy niekontrolowany spływ wód opadowych z substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 784 000 zł.

 

5.Boisko wielofunkcyjne (Osiedle II pomiędzy blokami 13 i 18)

Projekt zakłada wykonanie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i piłkę ręczną,   o sztucznej nawierzchni oraz wymianę istniejącego starego ogrodzenia na przyległym zmodernizowanym placu zabaw. Pomiędzy budynkami i placem zabaw pozostaje teren, który jeszcze nie został zagospodarowany. Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego umożliwi dzieciom i młodzieży aktywny wypoczynek, a wspólne gry zespołowe służyć będą integracji i kształtowaniu właściwych postaw.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 304 900 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

 

6.„Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen.K. Pułaskiego  z makietą i elementami stałej wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu (park na terenie pokoszarowym przy ul. Gen.K. Pułaskiego)

Projekt zakłada odrestaurowanie parku znajdującego się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ulicy Gen.K.Pułaskiego. W ramach zagospodarowania parku zaplanowano wykonanie: nowych ścieżek pieszo-rowerowych, nasadzeń krzewów, trawników oraz montaż oświetlenia, stylizowanych ławek,  stojaków na rowery, koszy na śmieci. W centralnej części parku zamontowane zostaną trwałe elementy ekspozycyjne: makieta z odlewem dawnego garnizonu oraz tablice informacyjne będące częścią wystawy plenerowej o historii koszar i stacjonującego 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Obecnie zaniedbany park, w wyniku przeprowadzonych robót inwestycyjnych, stanie się atrakcyjnym miejscem odpoczynku oraz elementem edukacji historycznej zarówno dla mieszkańców miasta jak i dla przybywających turystów.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu 790 650 zł.

 

7."Suwałki Bike Park” – rowerowy park rozrywki i doskonalenia techniki jazdy z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania i stacją naprawczą dla rowerów (tereny rekreacyjne nad rzeką Czarna Hańcza)

Projekt zakłada wybudowanie parku rowerowego z torem przeszkód, stacją naprawy rowerów oraz utworzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystów i opiekunów dzieci na terenach rekreacyjnych nad rzeką Czarna Hańcza. Jest to teren przyległy do stacji paliw przy ul. A. Mickiewicza. W parku rowerowym znajdą się dwa zasadnicze tory jazdy: PUMPTRACK dla dzieci i SKILLS PARK dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Tor przeszkód będzie zawierał kilka tras przejazdów, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności i rodzaju nawierzchni. Składał się będzie z tras kamiennych i drewnianych oraz przeszkód: ziemnych muld, ostrych wiraży, kolein, skoczni, drewnianych kładek i pochylni. Realizacja projektu stanowić będzie uzupełnienie oferty atrakcji rowerowych w mieście, umożliwi aktywne spędzenie czasu na rowerze z jednoczesnym doskonaleniem technik jazdy, rozwojem koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi.  

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 713 400 zł

 

8.Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka)

Projekt zakłada budowę odcinka ulicy Knuta Olafa Falka, polegającej na utwardzeniu nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów kostką betonową oraz budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie jest to nieutwardzony żwirowy odcinek ulicy, który nie spełnia podstawowych standardów ulicy miejskiej. Realizacja projektu poprawi warunki ruchu drogowego mieszkańcom i wpłynie na estetykę tej części miasta.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 778 000 zł

 

9.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, będącej przedłużeniem już istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy K. Wyszyńskiego  do Ogrodu Działkowego „Borówka”. Obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szer. 3m, montaż 17 słupów oświetleniowych. Inwestycja ta przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu działkowiczów, jak również mieszkańców tej części miasta.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 640 000 zł.

 

10.Budowa zjazdów, zatok i chodników przy ul. Jana III Sobieskiego (ul. Jana III Sobieskiego)

Projekt zakłada budowę zjazdów, zatok parkingowych i chodników przy ulicy Jana III Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego do Bolesława Chrobrego. Obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i uporządkuje teren osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 380 000 zł.

 

11.Bezpieczne podwórko (ul. Gen.K. Pułaskiego 24E)

Projekt zakłada wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku przy ulicy Gen. K. Pułaskiego 24E. Obejmować będzie wykonanie nawierzchni drogi, parkingów i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego i oświetlenia bramy wjazdowej oraz cokołu pomnika. Planowane są również nasadzenia drzew i krzewów. Teren objęty projektem położony jest w miejscu po byłej jednostce wojskowej, nieutwardzony, nierówny i nieodwodniony, sprawia mieszkańcom wiele problemów. Dzięki tej inwestycji teren zostanie uporządkowany, co wpłynie na poprawę estetyki otoczenia i rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 730 000 zł.

 

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych  społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 

1. Encyklopedia Suwalskiego Seniora

Projekt zakłada opracowanie kompendium informacji niezbędnych dla osób starszych w układzie encyklopedycznym w porozumieniu z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów w naszym mieście. Opracowany materiał wraz z fotografiami zostanie opublikowany i przekazany suwalskim seniorom. Pomocny będzie między innymi przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, z zakresu pomocy społecznej, jak również zawierać będzie propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu. Proponowana Encyklopedia Suwalskiego Seniora będzie zbiorem praktycznych informacji dla osób starszych,  pozwoli na szybszy i łatwiejszy dostęp do rozproszonych informacji.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

2. Suwalski Fan Club Bluesa

Projekt zakłada powołanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa, który będzie podejmował działania i inicjatywy kulturalne dotyczące propagowania muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć warsztatowych dla zainteresowanych muzyków, zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych. Powołanie Klubu z pewnością przyczyni się do upowszechnienia muzyki bluesowej w mieście i stanowić będzie kolejną ofertę dla rozwoju kulturalnego mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 12 100 zł.

 

3. Silent Disco i strefa chillout

Projekt zakłada zorganizowanie imprezy towarzyszącej Suwalskim Juwenaliom Studenckim w 2018 roku. W specjalnie ustawionym namiocie będzie można poprzez bezprzewodowe słuchawki usłyszeć wybraną przez siebie muzykę. Natomiast w ogrodzonej strefie chillout znajdą się leżaki, hamaki, będzie można się tam zatrzymać i posłuchać muzyki relaksacyjnej. Realizacja projektu jest oryginalnym pomysłem na zabawę i odpoczynek dla wielu uczestników imprezy.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 800 zł.

 

4. Festyn rodzinny „PWSZ” dzieciom”

Projekt zakłada zorganizowanie akcji społeczno-kulturalnej dla dzieci z konkursami, nagrodami i pokazami. Dzieci z całego miasta będą mogły uczestniczyć w mini spektaklu teatralnym, w specjalnych warsztatach i zabawach sportowych oraz w koncercie znanego zespołu muzycznego. Zrealizowanie przedstawionego programu imprezy wzbogaci coroczną propozycję Suwalskiego Ośrodka Kultury dla najmłodszych suwalczan z okazji Dnia Dziecka.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 500 zł.

 

5. Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza

Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania mieszkańców bloków Witosa 4a, 2a i 2. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zorganizowanym biegu (między blokami), zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z kuchni polowej, zakupu owoców sezonowych, a wieczorem obejrzeć pokaz laserów i posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzyja  integracji społeczności lokalnej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 500 zł.

 

6. „Szkoła cukrzycy”

Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych wykładów dotyczących podstawowej wiedzy na temat przyczyn, skutków i powikłań cukrzycy, rodzajów stosowanych diet. W trakcie prowadzonych akcji profilaktycznych skorzystanie z bezpłatnego pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, konsultacji zaleceń żywieniowych, samokontroli glikemii czy też technik podawania insuliny. Projekt stanowi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta,  przyczyniając się zarówno do walki jak i do zapobiegania rozwoju choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

7. Suwałki Bach Festiwal

Projekt zakłada zorganizowanie 3 dniowego festiwalu promującego muzykę niemieckiego kompozytora    i organisty Jana Sebastiana Bacha, w którym będą uczestniczyli miejscowi muzycy i śpiewacy. Stwarza możliwość pogłębienia wiedzy muzycznej mieszkańcom miasta dzieciom i młodzieży.  Zgromadzi wielu melomanów muzyki klasycznej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 16 000 zł.