Od stycznia Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji miał pokierować Szymon Górski. Czesław Renkiewicz jednak złożył wniosek o powtórzenie konkursu.

Prezydent miasta Czesław Renkiewicz po zbadaniu sprawy oraz wyjaśnieniu wszystkich okoliczności i faktów związanych z przeprowadzonym konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach wystąpił do Rady Nadzorczej tej spółki z wnioskiem o powtórzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora PWiK.

Władze Suwałk nie informują dokładnie, o jakie okoliczności chodzi. Najprawdopodobniej nieprawidłowości zgłoszone zostały przez osoby, które ubiegały się o to stanowisko. Szymon Górski przed ogłoszeniem konkursu był członkiem Rady Nadzorczej PWiK, która ustalała regulamin ubiegania się o to stanowisko.