W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi prace konserwatorskie nawierzchni z kostki granitowej ulicy Kościuszki przedłużone zostają do czwartku.

Prace konserwacyjne nawierzchni z kostki granitowej na ulicy Kościuszki trwają od 25 września. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi prace konserwatorskie nawierzchni z kostki granitowej przedłużone zostają do dnia 12 października.