sobota, 18 maja
Kurier Suwalski - Informacje Suwałki

MATERACE-1

Aleja jarzębów szwedzkich

Ponad dwukilometrowa droga ze wsi Błąkały do Stańczyków (woj. warmińsko-mazurskie) jest wyjątkowa. Tworzy ją 229 jarzębów szwedzkich, które stanowią pomnik przyrody. Drzewa te pochodzą ze Skandynawii i zostały sprowadzone do Stańczyków na początku XX wieku. Obecnie są one objęte ochroną. Aleja jarzębów tworzy niezwykły, przyciągający wzrok tunel, który zachwyca swoją wielką urodą.

Aleje drzew w Prusach Wschodnich były szczególnie popularne w pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy to królowie Fryderyk Wilhelm I i Fryderyk II zaczęli zakładać je wzdłuż dróg, rzek i strumieni. Ich następcy kontynuowali tę tradycję, a w 1841 roku Fryderyk Wilhelm IV wydał dekret, w którym zalecano zachowanie starych alei oraz sadzenie nowych. W 1822 roku na terenie Prus powstało Towarzystwo dla Upiększania Ogrodnictwa, które wspierało te działania. Do lat 30. XX wieku trwało zakładanie nowych alei przydrożnych.

Drzewa sadzono przede wszystkim wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych, a właściciele prywatnych gruntów obsadzali drzewami drogi prowadzące do folwarków, młynów, stacji kolejowej i sąsiednich majątków.