Umowy na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych podpisał z ich przedstawicielami Czesław Renkiewicz. Kwota jaka trafi do sześciu suwalskich ogrodów to ponad 90 000 zł. Pieniądze będą przeznaczone na budowę lub modernizację infrastruktury służącej wszystkim użytkownikom działek.

– Przekazanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych to działanie pionierskie w skali naszego województwa. Chcemy wspierać te miejsca, które upodobali sobie mieszkańcy naszego miasta. Już teraz zapowiadam, że w przyszłorocznym budżecie będziemy starali się zapisać pieniądze na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – mówił podczas spotkania Czesław Renkiewicz.

Rodzinny Ogród Działkowy ,,Malwa” przy ulicy Sianożęć otrzymał dotację w wysokości 27 000 złotych na budowę obiektu wiaty z częścią gospodarczą do prowadzenia działalności rekreacyjno – kulturalnej. 

Rodzinny  Ogród  Działkowy „Jaćwing” przy ulicy Czarnoziem i ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego na zakup, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczeń – monitoringu przy bramie wjazdowej do ogrodu otrzymał 7 000 złotych.

Rodzinny  Ogród  Działkowy im. M. Konopnickiej  przy  ulicy Lotniczej otrzymał 8 000 złotcych na  poprawę nawierzchni  alejek. Ten sam ogród otrzymał też 7 000 złotych na wykonanie sieci kanalizacyjnej i studzienek kanalizacyjnych oraz sanitariatów, a także 5 000 złonych na studzienki spustowe niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej.

Rodzinny Ogród Działkowy „Hańcza” przy ulicy Sportowej otrzymał 23 000 złotych na modernizację sieci wodociągowej.

Kwota 8 000 złotych to dofinansowanie dla Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „Malinka” przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na  poprawę dalszej części nawierzchni Alejki Malinowej – wyłożenie jej kostką brukową.

Rodzinny  Ogród Działkowy „Borówka”, także przy tej samej ulicy otrzymał 6 000 złotych na  utwardzenie  fragmentu Alejki Liliowej.

W sumie Urząd Miejski przekaże RODom 93 000 złotych. Dofinansowanie mogło być udzielane do wysokości 50% nakładów na dane zadanie inwestycyjne.