Wycinka dużej ilości drzew w Parku Konstytucji 3 Maja zaskoczyła mieszkańców Suwałk. W tym tygodniu "pod piłę" trafiło dwanaście drzew. Jaki był powód ich wycinki?

Jeden z naszych czytelników poinformował naszą redakcję o wycięciu w tym tygodniu w Parku Konstytucji 3 Maja sporej ilości drzew. - W jednym rzędzie, tuż przy chodniku przy ulicy Kościuszki, wycięto co drugie drzewo. Od razu widać efekt prac. Park od wschodniej stronie został bardzo przerzedzony. Szybko też zasypano pozostałe po ścięciu pnie - napisał do nas czytelnik.

Jak poinformował nas Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni, wycinka była konieczna ze względu na zły stan drzew. Zagrażały one wywróceniem.

- Koncepcja przebudowy drzewostanu w parku została opracowana przez profesora. Wykonano odwierty dendrologiczne, żeby sprawdzić, które drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie parku. Wytypowano dwanaście drzew i otrzymaliśmy zgodę na ich wycięcie - poinformował Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

W parku pojawią się jednak nowe drzewa. Zarząd Dróg i Zieleni planuje posadzić czterdzieści drzew.

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki

sciete drzewa park suwalki